عملکرد سه ساله دولت دربخش کوهسار سلماس:

  • ارسال شده در تاریخ : 23 خرداد 1396, 10:25
  • توسط: admin
  • نظرات : 0
  • موضوع: خبرها
عملکرد سه ساله دولت دربخش کوهسار سلماس:

فعالیت های اقتصادی،خدمات رسانی و عمرانی:

پروژه های عمرانی اجرا شده در روستاهای بخش کوهسار:

1. (گبرآباد) اجراي جدولگذاري
2. (هركيان ) اجراي طرح هادي و جدولگذاري
3. دلزی) اجراي طرح هادي و جدولگذاري -اجرای پل
4. (سنجي) اجراي جدولگذاري-تكميل ساختمان دهياري
5. (كله رش عليا) كانال آبهاي سطحي
6. (آشناك ) اجراي طرح هادي و جدولگذاري
7. (نظرآباد اجراي جدولگذاري _كانال آبهاي سطحي
8. (حق وران كانال آبهاي سطحي- اجراي جدولگذاري
9. ( كوزه رش) اجراي جدولگذاري-بوستان روستايي-نامگذاري معابر
10 . (آقبرزه) اجراي جدولگذاري
11. (ستونرش ) اجراي جدولگذاري-پل -اجراي ديوارساحلي و سيل بند
12. (بروشخوران ) اجراي جدولگذاري-تكميل ساختمان دهياري
13. (دوستان) اجراي طرح هادي و جدولگذاري-كانال آبهاي سطحي
14. (هبلران) اجراي پل
15 . (آجواج) احداث ساختمان-اجراي طرح هادي و جدولگذاري
16 . (گرماويچ) اجراي جدولگذاري
17. (شيرواني) كانال آبهاي سطحي-اجراي جدولگذاري
18. (هشتراك) اجراي طرح هادي و جدولگذاري
20. (حاجي جفان) تكميل ساختمان دهياري
21. (چهريق عليا) اجراي جدولگذاري-تكميل اماكن ورزشي-اجراي آسفالت روستايي
22. (خورخورا) تكميل ساختمان دهياري- كانال آبهاي سطحي
23 . (اصلانيك ) اجراي طرح هادي و جدولگذاري
24 . (گريكان) اجراي ديوارساحلي و سيل بند
25. (خناوين ) تكميل ساختمان دهياري
26. (علي بلاغ) اجراي جدولگذاري-احداث ساختمان
27. (شنتال) اجراي جدولگذاري
28. (كاپيك) تكميل اماكن ورزشي روباز-اجراي جدولگذاري
29. (قزل كند ) اجراي جدولگذاري
30. (شیره نی) اجرای جدولگذاری
31. (داراب) جدولگذاری-آسفالت
32. (گوزیک آشناک) غسالخانه
33. (کوم) جدولگذاری-کانال کشی
34. (زنگو) جدولگذاری
35. (جاندار) سیل بند
36. (دشوان) غسالخانه
37. (گالیک) دیوار ساحلی-پل داخل روستا
38. (کهریز) غسالخانه-جدولگذاری
39. (سیوه در) آرامستان
40. (جمال آباد) جدولگذاری
41 .(لیلوس) غسالخانه
42.کشکاویج) اجرای جدولگذاری
44 چهریق سفلی اجرای جدولگذاری
45. (حسبشه) اجرای جدولگذاری
46. (زولا بهیک) غسالخانه-جدولگذاری
47. (قصریک شپیران) اجرای جدولگذاری
48. (قصریک چهریق ) اجرای جدولگذاری
49. (دریک) اجرای جدولگذاری
50.(برازی) احداث پل
51.(گوزيك دلزي) اجرای جدولگذاري
52. (کتبان) جدولگذاری

جمع بندي:
در مجموع در طول سه سال خدمت رساني دولت تدبير و اميد به بخش كوهسار 8040 مترمربع جدولگذاری-کانال کشی و سيل¬بند احداث گرديده است، و 15 هزار مترمربع از معابر روستايي آسفالت گريده است و 11 باب ساختمان دهياري به مترا‍ژ 1408 مترمربع تكميل و تجهيز گرديده است و 5 باب ساختمان دهياري ب متراژ 140 مترمربع تكميل گرديده است .
Tags

ارسال نظر

  • عکس خوانده نمی شود

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !
اجرا و پشتیبانی : شبکه تجارت الکترونیک ایران | فایل ساز